Directed to the English version

مقالات روانکاوی

روانکاوی

نارسیسیسم

اصطلاح نارسیسیسم اولین بار در سال 1909 به کار گرفته شد، ولی فروید مفهوم قطعی آن را در سال 1914 روشن ساخت.

روانکاوی

همجنس خواهی

در موارد بی شمار تأیید شده، آن است که چند سال پس از اتمام دوران بلوغ یک مرد جوان که تا آن زمان شدیداً نسبت به مادرش دچار تثبیت بوده، رویکرد او تغییر می کند.

روانکاوی

پیوند علائم هیستری با خاطرات

برای فهم بهتر این مسأله ممکن است مثال هایی آورد تا وسیله بهتری از لحاظ تقارن در ذهن برای فهم موضوع شود.

روانکاوی

دانشمندان نحوه پیوند و ارتباط میان ذهن و بدن را در مغز انسان شناسایی کردند

بخش‌هایی از ناحیه مغز به نام قشر حرکتی که بر حرکات بدن کنترل دارد، با شبکه‌ای مرتبط است که در برانگیختن قوای تفکر، برنامه‌ریزی، برانگیختگی ذهنی، احساس درد، کنترل اندام‌های داخلی همچنین عملکردهایی مانند جریان خون، فشار و ضربان قلب دخالت دارد.

روانکاوی

سادیسم و مازوخیسم از دیدگاه اریک فروم

فروم سادیسم و مازوخیسم را از یک ریشه میداند و معتقد است که منشا هر دوی اینها احساس تنهایی و ناتوانی است. تلاش ناشی از سادیسم و مازوخیسم به شخص کمک میکند که از احساس غیرقابل تحمل تنهایی و ناتوانی بگریزد.

پیمایش به بالا
باز کردن چت
1
hi👋
TELEPHONE : +1-310-299-27-35